Faaliyet Alanlarımız

Deniz Akbıyık Hukuk ve Danışmanlık

Faaliyet Alanlarımız

Deniz Akbıyık, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta olup, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin nitelikli şekilde temini için ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarını sürdürmektedir.
Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, ekibimizde yer alan avukatlarımız ile hizmet verdiğimiz çalışma alanlarımız;

Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

Miras Hukuku

Mirasbırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır.

Ticaret Hukuku

Ticari faaliyetlerde bulunan bireyler ve işletmeler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır.

İş Hukuku

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul işlemlerinde her iki tarafın sahip olduğu hakları yasalar çerçevesinde ele alan hukuk alanıdır.

İdare Hukuku

Kamu yöntemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşların işleyişlerini, kişilere olan yetkileri inceler.

İcra Hukuku

Tasarruf ilkesi, taraflarca hazırlama ilkesi, usul ekonomisi ilkesi, şeklilik ilkesi, para ile tatmin ilkesi, alenilik ilkesi, cebri icra tekeli ilkesi ve ölçülülük ilkesidir.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.

Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk birlim dalına borçlar hukuku adı verilmişt

Eşya Hukuku

işilerin eşya üzerindeki mutlak haklarını (ayni haklar) düzenler. Eşya, bağımsız nesne olarak maddi bir varlıktır. Mülkiyet hakkı eşya üzerinde en geniş ve sınırsız ayni haktır.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicinin haklarını Üretici, aracı veya satıcı firmaya karşı koruyan ve günümüzde hızla güncellenen bir hukuk dalıdır. Tüketici hakları hukukunun amacı tüketicinin korunmasıdır.